مونو پمپ

تعریف مونو پمپ :

پمپ حفره ای پیشرونده (Progressive Cavity Pump) یا پمپ اسکرو خارج از مرکز (Eccentric Screw Pump) جز پمپ های جابجایی مثبت هستند که بمنظور جا به جایی مواد غیر نیوتنی و غلیظ مورد استفاده قرار می گیرند.
در پمپ های جا به جایی مثبت مهترین قسمت روتور و استاتور می باشد. با چرخش روتور که متحرک می باشد و نیروی خود را (محوری) از الکتروموتور می گیرد در داخل استاتور که ثابت است با توجه به گام و عمق لنگ متفاوت بصورت محوری و خارج از محور دبی و فشارهای متفاوتی ایجاد می کند.
با چرخش روتور در داخل استاتور حفره هایی از سمت مکش به سمت دهش پمپ ایجاد و به این صورت مواد غیر نیوتنی و غلیظ پمپ شونده انتقال میابد. این پمپ ها با توجه به یکنواختی انتقال مواد و نیز دور پایین به پمپ های نجیب نیز معروفند.

بهترین کاربرد مونو پمپ :

* انتقال مواد با PH اسیدی تا قلیایی
* انتقال مواد در دماهای مختلف بصورت تک جداره یا دوجداره
* انتقال مواد با سایش بالا
* انتقال مواد حساس بدون تغییر دربافت محصول
* تزریق مواد با حجم دقیق و دوز مشخص (دوزینگ پمپ)

مزایای مونو پمپ :

* انتقال جریانی یکنواخت مواد
* انتقال مواد با غلظت بالا
* نصب راحت و مطمئن
* نگهداری و تعمیرات آسان
* سهولت سرهم کردن (مونتاژ) و جداکردن (دمونتاژ) با توجه به ساختار ساده
* داشتن حداقل صدا و لرزش به جهت داشتن دور پایین
توجه : در طراحی مونو پمپ هرچه دور کمتر باشد استهلاک پمپ کمتر می باشد.
پس این باور غلط است که هرچه دور پمپ بالاتر باشد دبی و فشار پمپ بیشتر خواهد بود.
در قسمت توضیح روتور به مقوله دبی و فشار بالا پرداخته شده است.